H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

 

Digtet "Tunge Timer" af H.C. Andersen

er udgivet i Illustreret Tidende 13 juni 1875

 

Tunge Timer

 

Vor Tid skriver nu paa sin Viisdoms Bog

Er det Godt eller til det Værre?

Det er forfærdeligt at blive så klog

At man ikke troer på Vorherre!

 

O det var bedre for Hver og Een,

Der forager hver fattig Begavet,

At om hans Hals hang en Møllesten,

Og han laa dybest i Havet.

 

Nu alle Overmaals Kloge veed,

Gud skabtes ved Menneskets Snille

Og Mennesket er "Ufeilbarlighed",

Et Grundstof er Livets Kilde.

 

Alt hvad vi stræbte og leved' og led

Udslukkes med Livets Flamme.

I et Bundløst Intet synke vi ned,

Ondt og Godt er Et og det Samme.

 

O evige Gud, bliv hos os! Bliv!

I Dig og ved dig Alt er givet

Forund os i Naade " det evige Liv"

Og Erindring om Jordelivet!

 

 

H.C. Andersen

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk