H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten af Amager i årene 1828 og 1829 .

Udgivet af H.C. Andersen. 1. og 2.  udgave .

 

 

      

1. udgave udgivet den 2. januar 1829 .

I samme format og med samme tryk, som denne Subscriptionsplan, vil til Nytaar 1829, paa Forfatterens Forlag udkomme: Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten af Amager i årene 1828 og 1829 . Udgivet af H.C. Andersen.

 

Der er følgende forord. De som ikke tjende Forfatterens Skrivemaade henvises, dels til  Kjøbenhavns Posten 1827 ,hvori findes " Det Døende Barn" , dels til den flyvende post, hvori flere humoristiske Digte som: "den rædselsfulde Time; Tanker ved en ituslagen Jydepotte; Dykkerklokken o.f.a  ere indrykkede.

Bogen skalblive tryk p Belinpapir, og leveret Subscribenterne, hæftet i smukt Omslag, for 1. Rbd.Sedler.

 

Prøver af denne humorisktiske Reise, ville med det første kunne læres i Dr. Seiberg flyvende post.

 

 

Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten af Amager i årene 1828 og 1829 . Udgiven af H.C. Andersen. Andet Oplag. Forøget af forfatteren. Kjøbenhavn 1829.Forlagt af Universitet-Boghandler  C. A. Reitzel . Trykt hos hofbogtrykker  Møller Raadhustræde No. 45.

Foto:  Lars Bjørnsten Odense

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk