H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

H.C. Andersen og Exposition Universelle Paris 1867

Exposition Universelle1867. Kilde: Wikipedia

Exposition Universelle var en verdensudstilling afholdt på Champs de Mars i Paris, fra 1. april til 31. oktober 1867. 50.226 udstillere fra mange lande deltog. Udstillingen blev besøgt af godt 9 millioner mennesker.

Édouard Manet (1832–1883)  Vue de l'Exposition Universelle de Paris 1867. Kilde: Wikipedia

H.C. Andersen besøgte verdensudstillingen i Paris i 1867 og den 11. april  1867 tog han toget via Fyn og Jylland gennem Tyskland til Paris, hvor til han ankom d. 15. april. Andersen opholdt sig i Paris  til d. 9. maj, hvor han rejste til Schweiz for at besøge Jules Jürgensen i Le Locle. Nedenfor giver han indtryk af sine oplevelser på verdensudstillingen.

Den 12 Maj 1867 skriver H.C. Andersen fra Neuchatel brev til Henriette Scavenius på Basnæs ved Skælskør:

  "Kjære Fru Scavenius!

Dette Brev haaber jeg finder Dem og Deres Børn glade og vel paa det smukke Basnæs, hvor dog nu Foraaret maa være indtruffet; de første 14 Dage jeg tilbragte i Paris var der særdeles koldt og næsten altid Regn, Gaderne saae ud som flød de med rød Velling; de sidste otte Dage blev det aldeles Sommer, men saa varmt at Overgangen blev alfor stor! Daglig besøgte jeg Udstillings Bygningen, som forekommer mig særdeles vel udtænkt og opført; fra de forskjellige Indgange der hver fører gjennem sit Kongerige kommer man til det Indre, en aaben Blomsterhave, og over hver Port kan man læse det Rige man gaaer ind i; Danmark og Grækenland have samme Port, Portugal er vor Nabo til Venstre og Sverrig-Norge til Høiere.

Vor Maleri-Samling kunde være mere udsøgt, der er kun eet Stykke (Samson) af Bloch og eet Søstykke (ved Skagen) af Sørensen, Fru Jerichau og Gertner har det Meeste. Min Huusvert i Kjøbenhavn A-P o r t a har i den danske Afdeling en lille Caffe, hvor tre prægtige Danebrogs Flag vaie; her kan man spise dansk Rugbrød og faae bayrisk Øl hjemme fra, ligesom Rosenborg-Sodavand. Her er altid opfyldt af Danske; en Dag traf jeg der Christian Moltke med sin Frue, født - Daneskjold ligesom Baron og Baronesse Tott! Kong Georg tog ogsaa her sin Frokost, A - P o r t a vidste slet ikke at det var den unge Konge han beværtede. Ved Kongens Besøg, havde man bedet mig skrive nogle Ord der mellem græske og danske Flag prangede over den Port som førte fra den græske Afdeling ind i den danske:

»Her Grækenlands Vaaben og Danmarks Flag,

Dig hilse og føle dit Hjerteslag.«

Tæt op til Udstillings Bygningen ligge Bygninger, som vare de flyttede fra alle Verdens Lande, Gustav Wasas Huus fra Dalerne, Vicekongens Villa fra Ægypten, men hvad der er deiligst er her en aflukket Have hvor man finder de deiligste Blomster og de meest sjældne Træer, her er en Grotte hvor Daglyset kommer ind gjennem store Glaskasser hvori svømme Fiske, man er som paa Havets Bund; imidlertid var Opholdet i Paris meget trættende, Afstandene ere saa store og tidt var det ikke rimeligt, at finde en Vogn; ..........."

Et interessant perspektiv er at trække tråde fra 1867 til verdensudstillingen EXPO 2010 i Shanghai i Kina.

Her lå den svenske og norske udstilling også tæt ved den danske udstilling. I 2010 kunne man her også få dansk rugbrød og dansk Carlsberg øl ligesom i 1867. Se mere her! . Der var også en cafe i Shanghai, hvorimod det danske flag manglede totalt. Rosenborg- sodavand var der ikke, men økologisk hyldeblomstdrik. Der var ikke malerier som i 1867, men fotostater fra danskernes hverdagsliv. Vil du se mere om Hans Christian Andersen, den danske og den odenseanske udstilling i Shanghai 2010, så se her!     / lbj

Kilde: H.C. Andersen og Basnæs: breve til Henriette Scavenius 1855-1874
Kirsten Dreyer. Udgiver Det Kongelige Bibliotek, 2007

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk