H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

Den Voigtske Gaard

i Faaborg

og

H.C.Andersen

 

- en fryd for øjet

De store købmandsgårde i vore købstæder er sædvanligvis placeret enten ved byernes torve eller ved hovedindfaldsvejene. I Faaborg finder vi en af byens navnkundigste købmandsgårde, Voigts gård, i Vestergade, som gennem den middelalderlige Vesterport forbandt byen med oplandet mod vest og nord.

Den tilhørte i 1700-tallet købmandsslægten Erreboe, senest Christen Hansen Erreboe, der døde i 1770' erne som byens største købmand. Hans enke, Riborg Kirstine Møller, giftede sig med Christian Voigt, grundlæggeren af Faaborgs navnkundigste købmandsslægt.

Og Riborgs navn skulle få en helt enestående plads i Faaborgs historie, idet en sønnedatter, som opkaldtes efter hende, skulle blive mere berømt end nogen anden faaborgenser. Den Voigtske Gaard blev senest udbygget i 1837-1838 og er bevaret i sin oprindelige skikkelse.

Den Voigtske Gaard i Faaborg er et  vidnesbyrd om en rig og betydningsfuld epoke i Faaborg, hvor byens næring hvilede på storkøbmændenes omsætning af oplandets kornproduktion og en stor eksport til mange lande. Til dette korn blev pakhuset bygget, og som kornpakhus har det tjent indtil 1977.  

 

Hvilken tilknytning  har H.C. Andersen så til den  Den Voigtske Gaard i Faaborg ?

 

H. C. Andersen var studiekammerat med Riborgs Voigts bror Christian. Og under en rejse rundt i Danmark, kom vor berømte digter til Faaborg. Han aflagde Christian Voigt et besøg og blev straks forelsket i søsteren Riborg. Efter det første møde med Riborg Voigt, skrev H. C. Andersen:

 

 

»Her opgik pludselig saa heftig en ny Verden for mig, saa stor og dog rummes den i fire Linier. «

 

"To brune Øjne jeg nylig så
i dem mit Hjem og min Verden lå.
Der flammed' Snillet og Barnets Fred;
jeg glemmer dem aldrig i Evighed!

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk