H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

Nørre Wosborgs bygningers historie og oversigt

 

 

 

Tryk på de enkelte bygninger på Nørre Wosborg

for at se billeder af dem !

H.C. Andersens kammer er vinduet til venstre for porten (nederst midt i billedet)

 

 

Lidt historie:

Nørre Wosborgs fire fløje repræsenterer udviklingen i dansk dagligliv gennem fem århundreder. To sammenhængende fløje står som monument for den boligudvikling , som har fundet sted, siden den toetagers østfløj sidst blev moderniseret i 1797 til den tidligere ejers tipoldefars bryllup.

1552.Gyldenstjemehuset mod øst opført af sten fra det katolske Skærumkapel ved vadestedet over Storåen. Mod nordgavlen stod et tårn, som var eneste adgang til første sal. Bygget til forsvar med små vinduer. Porten er fra ca. 1830.

1642. Ide Langehuset mod nord er med bindingsværk. I fredeligere tider kunne man indrette sig i den første etplans, enfamilies bolig med kæmpestor bageovn og gruekedler .
Ide Langehuset er i dag restaurant.
 

 

1770. De Lindehuset mod vest er bygget i barokstil med
pyntelige trapper. I den midterste eneste adgang til de ældre kældre. Her indsattes forbrydere, der skulle til rettergang i Viborg. Huset er i dag beboelse.

1839 Tang-huset mod syd. Nyklassicisme med frontspids og vindfløj kompletterer den arkitektoniske udvikling. Imidlertid kom gotik på mode midt i 1800-tallet. Man nåede lige at få en gotisk gavl i husets østende ud mod Tangs bolig.

Kilde: Udleveret ark på Nørre Vosborg
 

H.C. Andersens kammer er vinduet til venstre inden man kører ind i på selve gårdspladsen . I dette kammer overnattede H.C. Andersen under sit besøg på Nørre Wosborg i 1859. Den del af bygningen kaldes oprindelig Gyldenstjernes Kapel fordi der tidligere har været kapel, hvilket ophørte i 1752.  

Se flere billeder fra H.C. Andersens kammer på Nørre Wosborg

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk