H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

H.C. Andersens ophold på Frijsenborg 1863

Frijsenborg, Hovedsædet i Grevskabet Frijsenborg. Gården, der oprindelig hed Jernit, blev i 1665 købt af adelsmanden Mogens Frijs, der senere blev ophøjet i grevestanden, hvorefter der i 1672 af hans talrige godser oprettedes grevskabet Frijsenborg. Den ældste hovedbygning blev opført ca. 1700 af grev Niels Frijs, den nuværende bygning opførtes i årene 1860-67 i renæssancestil med bibeholdelse af de gamle mure efter tegning af Meldahl. Kilde: Danske billeder for skole og hjem 1896.

 

 

H.C. Andersen besøgte herregården Frijsenborg ved Aarhus  i årene 1863, 1865 og 1868. I 1868 var han der to gange i løbet af sommeren med et mellemliggende ophold hos Pastor Kahrs i Hem ved Mariager.

 

Familien på Frijsenborg bestod af: Grev Jens Christian Carl Krag-Juel-Vind-Frijs til Frijsenborg (1779 - 1860) og hustru Grevinde Henriette Frederikke Magdalene født zu Innhausen und Knyphausen (1791-1866). Desuden sønnen Christian Emil lensgreve Krag-Juel-Vind-Frijs (1817-1896) gift med Thyra Valborg Haffner ( 1821-1881).

Børn:

1. Emilie Henriette Dagmar komtesse Krag-Juel-Vind-Frijs (1848-1897)

2. Mogens Christian greve Krag-Juel-Vind-Frijs (1849-1923)

4. Agnes Ragnhild Amalie Krag-Juel-Vind-Frijs (1852 – 1871)

3. Clara Alvide Benedicte komtesse Krag-Juel-Vind-Frijs (1855 -1925)

 

 

 

H.C. Andersens første besøg på Frijsenborg 8.juli 1863 — 19. juli 1863

 

 

H.C. Andersen kom fra Glorup den 7. juli 1863 og sejlede fra Nyborg og havde en overnatning i Korsør inden sejlturen med dampskibet fortsætter nordover den 8. juli 1863 forbi Samsø.

På skibsbroen i Aarhus ventede vognen fra Frijsenborg og var på Frijsenborg kl. halv syv. Her var Læssøe med kone, søn og svigermoder på besøg.

H.C. Andersen fotograferet af Henrik Tilemann på Frijsenborg d. 18. juli 1863. Den opslåede bog er "Don Quichotte" i fransk udgave. Kilde Odense Bys Museer
 

Dagen efter kørte de en tur gennem de store skove. Efter middagen gik grevinden, Fru Læssøe og H.C. Andersen til det sted i skoven hvor familiegravstedet er. Det er i  en åben høj, hvor de gik ind stod den afdøde greves kiste.

 

 

Grev Jens Christian Carl Krag-Juel-Vind-Frijs døde (1860) tre år inden Andersens første besøg på herregården. I højen skal enken også begraves og så lukkes højen og døren er begroet med roser. Grevinden fortalte om et besøg i gravkælderen under Frue Kirke og at de havde åbnet en Frijs's kiste, og bemærkede den pragt han lå i.

Andersen fordriver tid med at skrive breve, spadsereture samt med oplæsning for gæsterne af sine eventyr og nogle læste han så meget at han fik helt ondt i brystet og var meget træt. Bl.a læste han Snedronningen, I Spanien. Desuden skrev han enderim, bout rimés, og klippede for børnene og datteren lille Clara kom  med i et vers.

Egnen ved Frijsenborg er meget smuk og H.C. Andersen er på flere køreture bl.a. en smuk aftentur af bakkede skovveje og vandring på højder, hvor de så ned i en stor dal med høstakke, som af en maler givet som sø. Om  aften spiste de i en af grevens store gårde der ved skovskrænten. En anden gang gik turen gennem en teglfabrik, hvor tyskerne fra Lippe Detmold arbejdede.

Fredag den 17 juni 1863 havde H.C. Andersen drømt noget afskyeligt, at hans tænder faldt  ud af Munden. Hr. Tiedemann der før var huslærer, men nu godsforvalter var her og fotograferede børnene og mig, og ligeså grevinden.

 
H.C. Andersen fotograferet i en gruppe med børn, af Henrik Tilemann på Frijsenborg d. 17. juli 1863.
De fire børn på billedet er  komtesserne Henriette Frijs (1848-1897), Agnes Frijs (1852-1871), Clara Frijs (1855-1925) samt frøken Zarah Krieger (1843-1870).

Foto: Lars Bjørnsten
 
Hr. Tileemann: Henrik Tilemann (1835-1923) der var huslærer og godsforvalter. Desuden var han en flittig amatørfotograf og optag en omfattende serie af billeder, herunder portrætter af H.C. Andersen under dennes ophold på Frijsenborg.
 
 
 
Dagen efter var der igen fotografering.  H.C. Andersen blev fotograferet i en gruppe i haven og desuden alene. I forgårs og i dag omvandrende var der besøg af tatere fra Flensborg.
 
Næste dag var der afgang fra Aarhus mod Korsør med dampskibet "Eideren" ført af kaptajn Groth. H.C. Andersen havde ikke kahyt og han fik derfor kaptajn Groths kahyt og var der under hele rejsen. Der var nordvesten vind og der slog nogle søer op på fartøjet : Det var ikke videre godt vejr, og han turde ikke gå ned at spise til middag. og det lille dampskib Gerda gik forbi og fik mange søer over sig. Indenrigsminister Lehmann var ombord, han skal i morgen åbne jernbanen fra Aarhus til Viborg. Klokken halv fem var han i Korsør og kl. 8 på Basnæs.
 
Brevene år 1863 til og fra H.C. Andersen, der relaterer til Frijsenborg
 
H.C. Andersen skriver i brev  fra Frijsenborg til Edvard Collin den 10. juli 1863 at han er meget tilfreds her på Frijsenborg og grevinden i særdeleshed. Greven og hele familien behager mig. Senere i samme måned et brev til Therese Henriques, f. Abrahamson "...Familien er meget elskværdig og opmærksom mod mig, jeg har det som et Grevebarn og bliver her til i Dag otte Dage, da indtræffer jeg, om Gud vil, til Basnæs og bliver ind i August..."

Henriette Collin får den 21. juli 1863 et brev fra Basnæs, hvor H.C. Andersen skriver om sit ophold på Frijsenborg, at han havde kun to smukke dage hvad angår vejret, men hele opholdet var højst behageligt og greven er meget elskværdig og grevinden en sjælen fortræffelige kone. Han fortæller desuden om at de alle blev fotograferet og at han har et helt album med hjem med portrætter af familien og  af grupper hvor han selv var anbragt. Her er et foto med mig og de tre unge komtesser og frøken Krieger. Får det er en ilde plads i Deres album kan Deres mand jo anbringe det i den samling hvor Andersen findes i forskellige udgaver. H.C. Andersen har set efter snegle på Frijsenborg til Jonas, men ikke en eneste var at opdage i hele den store have. H.C. Andersen talte med de andre  derom og da blev der sagt at man næsten aldrig havde fundet der en snegl måske to eller tre på hele året.

 

Den 28 juli 1863 skriver H.C. Andersen  et kort brev til: Jonna Stampe, f. Drewsen på Christinelund ved Præstø og vedlægger ved brevet en fotografi af ham midt i kredsen af familien på Frijsenborg. Han sidder sammen med damerne og på kortet er grevinden og de tre døtre.

Fotografiet som H.C. Andersen kunne være billedet til venstre med H. C. Andersen i gruppe med: Clara Frijs, Henriette Frijs, Agnes Frijs og grevinde Thyra Frijs. Kilde: Odense Bys Museer

Fotograf Henrik Tilemann (1835-1923)
17 juli 1863 Frijsenborg ved Aarhus

H.c. Andersen skulle på den tid være den mest fotograferede dansker og brugte fotografierne til visitkort som  venner og bekendte fik tilsendt eller afleveret af ham selv

 

H. C. Andersens første besøg på herregården Frijsenborg sluttede den 19. juli 1865 og fik roser fra lle damerne samt smørrebrød og portvin med til rejsen og således det første besøg på Frisenborg - Friisenborg - Frijsenborg ved Hammel. Næste besøg er i 1865, se mere herom her!

 

Lars Bjørnsten 16. marts 2011
 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk