H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

 

H.C. Andersens besøg i 1865 på herregården Frijsenborg

Frisenborg, Aarhus  Kilde: www.hammel-billeder.dk

 

 

H.C. Andersens besøg på Frijsenborg i 1865

 

H.C. Andersen var på Frijsenborg i to omgange dette år. Han ankom den 12. juni 1865 fra Basnæs over Korsør og Aarhus til Frijsenborg. Første del af opholdet var fra den 12. juni - 15. juni 1865. I den mellemliggende periode besøger han Hem præstegaard, Mariager, Randers og Hobro. Han rejser igen den 16. juli og rejsen går til herregården Glorup på Fyn via Aarhus og Korsør.  

12. juni 1865 — 30. juni 1865

På Frisenborg og blev han meget venlig modtaget af enkemanden Hafner med to døtre og guvernanten frøken Bournonville. Hafner er gift med Frøken Krieger.

Tirsdag 13 juni 1865. Efter frokosten læste H.C. Andersen hele kredsen sit Lystspil: »Da    
Spanierne var her«. Senere på dagen spadseret i haven gennem skoven ud til familiebegravelsen.

Onsdag 14. juni 1865. Fortalte tjeneren Andersen om preussernes ophold på Frijsenborg. De havde i Aarhus sagt at de havde det fortræffeligt på Frijsenborg, men det generede dem at de aldrig så den grevelige Familie. Denne afsondrede sig aldeles fra disse, ja når de kørte ud kom vognen ikke til hovedtrappen, men til grevens lille dør i hans fløj. Falkenstein  meldte sig for at skyde en råbuk. Han kom fra Aarhus  i sin egen vogn med fire heste og fik frokost. Efter frokost kørte en simpel arbejdsvogn frem og greven satte sig på et knippe halm hos kusken og i vognen var et knippe halm for Falkenstein. Han så ikke meget fornøjet ud derved og skød ingen råbuk og efter middag rejste han igen til Randers. Dagen gik i øvrigt med at læse for familien "Vinden fortæller" , Snemanden, Skarnbassen og "Hvad Fatter gør" samt med at. blive fotograferet og binde buketter.

Dagene bruges på køreture med familien til bl.a. Søbygaard og Fauerskou som ombygges og ligger nærved jernbanestationen. Der blev kørt en smuk omvej mellem skov, lyngbakker og forbi en mølle. På gården blev der lavet mad af folk fra Frijsenborg og H.C. Andersen spadserede i den sandede gammeldags have, og så jernbanetoget fra Randers bruse forbi. På vej hjem kl. ca. 9 så de jernbanetoget til Randers. Andersen har bemærket at Aarhus Avis forleden dag omtalte meget om hans ankomst til Frijsenborg.  H.C. Andersen har det udmærket godt og lever fyrsteligt og det er velsignede opmærksomme mennesker rundt om og har travl med at skrive eventyr bl.a. En heel Komedie".

Lørdag den 17. juni 1865 blev han først fotograferet med familien i haven og siden fotograferet i fotografstuen alene to gange og en gang med Agnes Frijs og den ældste af ritmester Hafners småpiger. Dagen efter rejste greven sammen med sin datter Henriette til Boller for at besøge sin mor, den gamle grevinde. H.C. Andersen bruger dagen på at lave buketter,skrive breve og på at blive fotograferet . Efter frokost kørte de til Frijsendal og  hvorfra der er ganske dejlig udsigt over skovhøjderne til Søbygård sø. Der var en stærk solrøg og hjemturen blev kold og fugtig. 

Ved hver middag på Frijsenborg serveres der rødvin, sherry og hvidvin og champagne. En dag havde han bundet elleve buketter, en til hver dame, men der var 12 damer fik grevinden ingen. Hun bragte H.C. Andersen en stor hvid kala, deri ildrøde geranier og syv firkløvere. Den ene var en 6 kløver og det skulle være lygtemændene fra mosen i eventyret. Kørte efter middagen med den unge komtesse Agnes ud til Marsk Stigs Hule, som er en dyb kløft i skoven mellem bakker og hvor der er store træer.

H.C. Andersen 21. juni 1865. Røg Cigar i Grevens Værelse, havde en Følelse, »Af megen Tale kommer Fortrydelse«, og dog veed jeg Intet Urigtigt at have talt.  Om
eftermiddagen kom en underlig trist stemning over ham. Han gik ene ind i skoven, og kom hjem og skrev paa »Guldskat« .Humøret løftede sig da de til aften fik en sjælen bordvin. Et par dage efter hvor det var meget varm plukkede han buketter og lagde sin stok ved en af buketterne, men han plukkede en anden buket og kunne ikke finde stokken og blev nervøs og søgte efter stokken og gik med paraply for at beskytte sig mod solen. Til sidst lykkedes det at finde stokken.

 

Lørdag den 24. juni 1865 er H.C. Andersen bl.a. på besøg i Hammel Kirke. Læs mere om besøget her!  og nærmere om runestenen (Hammelstenen) her! Maleri af Hammelkirke ca. 1850. Kirken havde oprindelig et  tårn havde kamtakkede gavle den blev restaureret og ombygget i 1881.

Kilde : www.hammel-billeder.dk

 
Tiden gør i øvrigt med klipninger til en lyseskærm, ligesom den H.C. Andersen
klippede til på Holsteinborg. Det er en kold sommer og på en skovtur lånte han damernes sjal for at beskytte sin bryst mod kulde. Dagen efter holdt han sig inde og fik han vat på brystet for at varme det og havde ild i kakkelovnen!

Der er stadigvæk fotografering og han har sidder på trappen til fotoseancen. Billederne vedlægges i de breve han skriver. Før frokost bliver der taget to fotografier af ham, hvor han er taget fra ryggen, mens han står i haven på Frijsenborg. Han står med blomster i den ene hånd og med den anden plukker han kaprioler.

H.C. Andersen er taget med ryggen til og med hat, mens han står i haven på Frijsenborg. Han står med blomster i den ene hånd og med den anden hånd plukker han kaprioler. Mens H C. Andersen har opholdt sig på Frijsenborg i juni 1865 har han fået taget ca. 30 fotografier. Kilde: Odense Bys Museer. H.C. Andersen er taget med ryggen til og uden hat, mens han står i haven på Frijsenborg. Han står med blomster i den ene hånd og med den anden plukker han kaprioler. Portrætfotografi, visitkort med indskriften "H. C. Andersen i Haven paa Frijsenborg 1865." Kilde: Odense Bys Museer.

H.C. Andersen på trappen fra gårdspladsen op til sydfløjens nordside på Frijsenborg 28 juni 1865

H.C. Andersen hilser på verden! Billedet hvor den smilende digter med sin svingende hat er specielt, da det skulle være det hidtil eneste kendte af samtidige aftryk af digteren.

Fotograf Henrik Tilemann  28 juni 1865 og Lars Bjørnsten 2008.

H. C Andersen benytter opholdet på Frijsenborg til bl.a. at skrive breve og den 27 juni 1865 skriver han til Jonna Stampe, at han er der på tredje uge og har det så godt, som et menneske kan få det, hvor rigdom og hjertelag råder. Han lever som en prins, for at bruge et gammeldags udtryk og føler sig særdeles oplagt til at bestille noget. Greven på Frijsenborg er ligefrem og god, desuden er han driftig og det er en glæde at se den smukke gård rejser sig fra sin forfaldne stand. Slottet, hvor de bor har i 1865 kun en ny fløj, men til september 1865 flytter familien ind til byen og i løbet af et år vil Frijsenborg efter arkitekt og professor Meldahs  plan rejse sig og det bliver i sandhed kongeligt.

Det ældre Frijsenborg fra 1583-1586, som det så ud indtil det blev revet helt ned i 1860-65 Det nye Frijsenborg bygges i  perioden 1862-67 på det oprindelige fundament fra det ældre Frijsenborg. Kilde: Hammel-billeder.dk

 H.C. Andersen skriver i brevet, at dette imidlertid ikke sker uden en vis vemod. Særlig når man tænker på den gamle del af Frijsenborg. I den del hvor han bor og hvor der er lange gange. Han tænker på at alt forsvinder og at næste gang han kommer til Frijsenborg, om Gud vil, så går han rundt i stuer og sale, som måske er bedre og skønnere. H.C. Andersen har talt med grevinden derom og hun har samme følelse som ham og nok endnu stærkere, for i disse stuer levede og lever til nu grevinden og greven i deres lykkelige dage. H.C. Andersen sætter pris på dem og siger at de i sandhed er to herlige mennesker, som han tror er ret kære og forstår hinanden og deres børn er naturlige og livsfriske.

Torsdag den 29 juni 1865 var der regnskyer men Solskin over Frijsenborg. De blev om morgenen alle fotograferede i haven hvor digteren sad og læste for damerne. Greven og rrevinden indbød Andersen til at skulle vende tilbage til Frijsenborg, når han kom fra Pastor Kahrs, hvilket han efter nogen overvejelse bestemte sig til.

 

Dagen efter skulle H.C. Andersen afsted fra Frijsenborg. Han fik blomster af damerne og de kørte ham gennem smukke et bakket og skovrigt område til den lille jernbanestation, som han benævner som "Laurberg", men retteligt er Laurbjerg Jernbanestation. Billedet lånt fra www.laurbjerg.dk og forestiller  jernbanestationen før 1908

 

 

H.C. Andersen stod af toget i Randers og tog ind på det bedste hotel i byen og traf her Pastor Kahrs fra Hem. Fra Randers kørte de igennem ern nøgen mager egn, men senere løftede lyngbakkerne sig inden de nåede præstegården i Hem. Her var der en festlig modtagelse med æresport og middag med champagne og fine vine. Digteren opholdt sig i præstegården i Hem ved Mariager Fjord i seks dage og brugte noget af tiden til at læse rejsebeskrivelser og eventyr bl.a. Lygtemændene.

 

8. juli 1865 — 15. juli 1865 tilbage på Frijsenborg

 

H.C. Andersen rejser fra Hem præstegård til banegården lørdag den 8. juli 1865 og senere stod han som den eneste af på Hinnerup Station og kom med vogn tilbage til Frijsenborg kl. 8. De var glade for at se ham igen og greven kom på hans værelse og bød ham velkommen og spurgte til hans velbefindende.

 

Dagen efter kom lægen på gården og tog hans Andersens puls og sagde han havde nogen feber og at han skulle forholde sig i ro et par dage og ikke læse højt.

 

H.C. Andersen havde tidligere på Hem kirkegård stødt sit ben mod en gravpæl, som resulterede i at huden på skinnebenet blev gnavet af og lægen tilså det  og sagde Andersen havde stødt benet  på det allerfarligste sted, men troede at han dog var sluppet godt, selvom der endnu var betændelse. Han måtte ikke anstrenge det og skulle vedblive med at bade såret med blyvand.

 

Tiden bruges på at blive rask, få læst noget, læse op og skrive breve vedlagt fotografier af ham som denne somme er blevet taget på Frijsenborg af fotografen. Desuden laver han lidt hussløjd bl.a en fugl af blomster samt binder buketter.

 

En dag læste han for nogle damer  deriblandt en præstekone og hendes søster. De er enten døtre eller i nær familie med forstander Holmer ved Hospitalet i Odense, hun havde set H.C. Andersen i haven dengang da gamle farmoder passede
den. Det er en rigtig varm sommer. Solen brænder stærkt og Andersen går udenfor uden overstykke for anden gang i år.

 

H.C. Andersen ville gerne have været itl koncert i Aarhus  for at høre Mantzius, Døcker og Frøken Rømer, men han finder at det er for langt at køre  de i alt 7 mil der er fra Frijsenborg til Aarhus og retur  Dette skriver han om i et brev af 14.  Juni 1865 til Fru Henriques.

 

Søndag den 16. juli 1865 var der bazar på Hinnerup Station til fordel for de skadeslidte ved branden i Nørresundby juni 1865. Se mere om bazaren her!. H.C. Andersen deltog ikke selv i bazaren, da han denne dag skulle rejse videre til Glorup.

 

Han var oppe allerede kl. 6 og der var senere afgang fra Frijsenborg og han fik en grevelig vogn med grevelig kusk og denne fik derfor 2 Rdlr fordi han kørte, men han så meget ligegyldig ud ved det. Ombord på skibet til Korsør mødte han bl.a. Grev Holstein Holsteinborg og han ville at Andersen skulle følge med ham hjem og være  på Holsteinborg. Han besøgte Andersen på hans værelse og så hans Frijsenborg
Album. H.C. Andersen afslog dog at rejse til Holsteinborg, da det blev en for lang
rejse og rejste i stedet for som planlagt til Glorup på Fyn.

 

H.C. Andersen fotograferet under oplæsning for de kvindelige medlemmer af familien Frijs 1865 på Frijsenborg Kilde: Odense Bys Museer

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk