H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

H.C. Andersen og  Hammel Kirke

Læs mere om:  Hammelstenen - Runesten og H.C. Andersen

 H.C. Andersen bor på Frijsenborg i perioden  12. juni - 30. juni 1865 og  er lørdag den 24. juni 1865 på besøg i Hammel Kirke . Han skriver i dagbogen om besøget:

Dagbogen 24. juni 1865

"Løverdag 24. I Dag Klokken 8 reiste Kammerherre Haffner, hans Frue og Baronesse Taube. Jeg var oppe lidt over 7 idet jeg hørte Vogn i Gaarden men det var kun Bagage vogn. Det regner i Dag. Op ad Formiddagen blev det stærk Blæst. Til Middag kom en Fuldmægtig Petersen fra Kjøbenhavn der hjælper Grevinden med gamle Manuskripter, han reiser igjen i Morgen og vilde see en Runesteen, der ligger nede ved den gamle tilmurede Indgang til Kirken i Byen  Hammel ; han kunde ikke læse det, sagde det hang ikke sammen, ( der var kun 5 a 6 Runer) .I Kapellet bag Alteret var store Marmorkister og en fattigere med sort Fløiel hvori hviler Grevinde Demercieres (?) (Jeg troer det var Navnet) Ved Alteret var en prægtig sort Marmor Liigsteen i Muren. Udenfor Kirken et Monument over Lægen Bredenfeld som St Blicher omtaler i sin Novelle Landsbydocioren. Bundet elleve smaa Bouquetter. liskold Blæst om Aftenen."
 

    Billeder, der kan understøtte H.C. Andersens dagbogsnotater:

 

 Hammel Kirke

Hammel Kirke
Vestergade 9
8450 Hammel

Inskription: "Her geimmes Frue Geheime Conferentsraadinde Elisabeth Sphie Friis_Desmarcieres  , Fød den 1. mai 1714. Død den 18 juni 1799."

Indgang til kapellet bag alteret i Hammel Kirke. Store marmorkister og en fattig med fløjl i forgrunden.

Kapellet Hammel Kirke Kapellet Hammel Kirke

Den tilmurede dør i Hammel Kirke

 

 Glasmosaik i kapellet Foto: Lars Bjørnsten 20 februar 2003

        

       

           Links:

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk