H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

H.C. Andersens rejse fra Jerup til Skagen 1859

 

 

 

Rejsevognen fra den 17. august 1859

I sommeren 1859 foretog H.C. Andersen en større rejse rundt i Jylland. Han opholdt sig i Vendsyssel fra den 30. juli til den 19. august 1859. De første 11 dage boede han på Børglum Kloster, herefter et døgn i Hjørring efterfulgt af 6 dage i Frederikshavn.

 

 

Herfra gik turen nordpå til Jerup og videre til Skagen i den her fotograferede vogn. Vognen var lejet og kusken var den 39 årige gårdejer Lars Christian Nielsen fra Storgård i Jerup.

 

H.C. Andersens rejsevogn

Rejsevognen er fotograferet uden overdel i sommeren 2005.

Selve overdelen af vognen var til konservering hos Vendsyssels Museum, da fotografien blev taget på Børglum Kloster 

 

Uover sit arbejde tjente han ekstra penge ved fragt- og personkørsel. H.C. Andersen måtte betale 3 rigsdaler for turen til Skagen.. Vognen de kørte i var en såkaldt stivvogn, som er en primitiv vogn sammenlignet med de større og mere behageligere affjedrede vogne som landaueren, jagtvognen, charabancen, som Andersen bl.a. brugte mens han boede i Glorup på Østfyn.

 

 

 

Læs mere om H.C.Andersens rejse til Skagen i sommeren 1859 her !

 

 

Læs mere om H.C.Andersen og Børglum Kloster !

 

 

 

 

Da størstedelen af turen foregik på den ujævne og skiftevis stenede og bløde, sandende strandbred var den lette lave vogn at foretrække frem for de finere stadsvogne, som var tungere og højere, som vat vanskeligere at styre på de på den tid ofte ufremkommelige veje og strandbredder.  Under hele turen fra Jerup til Skagen sad H.C. Andersen i øvrigt i den side af vognen, som vendt ud mod havet, hvilket ikke var godt for den forkølelse har var plaget af under sit ophold i Vendsyssel

 

Hvad skrev H.C. Andersen om rejsen fra Jerup til Skagen den 17. august 1859 i sine dagborg ?

"Onsdag 17. -Klokken 9 kjørte Hr Uldall mig og Sønnen til Jerup; frugtbare Kornmarker strakte sig rundt om; da Chauceen endte kom vi paa dybe sandede Veie, der løb som de vilde, hist og her var dog Eeg i Krat; vi naaede Jerup hvor Consul Kall havde anviist mig en Gaardmand Lars Nielsen til at kjøre til Skagen for 3 Rdlr. Konen vilde lave os Kaffe, havde skaaret Smørrebrød til os men vi havde Skinke og Kyllinger med fra Fru Uldal, Conjak og Madera, vi fik et kosteligt Maaltid; Veiret var mageløst godt, stille og Solskin; kjørte nu med Bonden ligened til Stranden og her gik det som var det en Amphiebiereise halv i Vandet, halv paa Landet, Carl Uldal var meest paa det Tørre jeg ude i Kattegattet, Vandet stænkede op, vi kjørte i Brændingen havde tilvenstre kun de lave Klitter, til høiere det aabne Hav med 16 Seilere. Bredden laae med opskyllede Medusaer, som Geleer fra en Restauration, Døningen dannede enkelte Steder Brænding ogsaa Malstrømme; smaa Concyllier, ellers kun den hvide Sandbund, snart kom Skagens Kirke frem saa Fyrene. Vi holdt uden for Byfogedens Bolig, Hr Hofmeier sagde mig at jeg var indbudt at boe hos Pastor Bruun, men da jeg nu havde een med tog jeg til Vertshuset der var heelt ude i den anden Ende af Byen. -Vi fik to Lukaf, som Skibskahytter. Mod Aften kom Hr Hofmeyer, jeg var træt, han blev, jeg bød ham da spise med os, endelig kom Theen, men da vi skulde have Fisken gik Klokken tilsidst til elleve, jeg blev utaalmodig, ærgerlig; Verten sad hele Tiden i Stuen hos os, og saa røg han Tobak, saa der stod en Damp, og blandede sig i Samtalen. Hofmeyer brød op uden Aftensmad, da han var borte kom da den kogte Fisk, som var delicat. Scavenius s Familie Brønnum har levet her til denne Tid, en Fetter af dem har besøgt Fruen paa Basnæs. - Havgusse. Kirken i gamle Skagen viiste sig som en Seiler."

 

Foto: Lars Bjørnsten 12. juli 2005

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk