H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

H.C. Andersens barndom: Hans Kristians Samtlige Verker 1748

H.C. Andersen kom efter sin faders død meget hos enkefrue Madam Bunkeflod, der boede i nabolaget. Hendes afdøde mand havde været sognepræst ved Sct. Hans Kirkeog havde desuden skrevet digte" hans christians samtlige verker -vers og prosa" og var et kendt navn i dansk litteratur ifølge Andersens"Mit Livs Eventyr". Madam Bunkeflods søster lærte unge Andersen at det var herligt , noget lykkeligt at være digter.

" hans christians samtlige verker vers og prosa" er udgivet i 1784.

Uddrag fra "Mit Livs Eventyr af H.C. Andersen Kapitel 1"

".......I vort Nabolav boede sammen Præste-Enken Madam Bunkeflod og hendes Mands Søster; de lode mig komme ind til sig, fik Godhed for mig, og jeg var hos dem den meste Tid af Dagen; dette var det første dannede Huus, hvori jeg fandt et Hjem. Den afdøde Præst havde skrevet Digte, havde dengang et Navn i den danske Literatur; hans Spindeviser vare da i Folkemunde; i mine ,,Vignetter til danske Digtere" sang jeg siden om ham, som mine Jevnaldrende havde glemt........"

 

Foto: Lars Bjørnsten Odense

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk