H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

 

Tegning af våbenskjold og segl fra herregaarden Basnæs ved Skælskør

 

Her Axel Arnfeldt      F: Maria v Ulfelt

Hr Axel Arnfeldts og Fru Maria Ulfeldt våben, efter en tegning af den ikke bevarede del af borgportsreliefferne inden Basnæs blev renoveret.

Tegning af segl, benyttet af Grosserer Fiedler til besegling af de om købet af Basnæs i 1809 oprettede dokumenter.

Korsør set fra Halsskov, efter et træsnit i Folkekalenderen "Danmark" for 1857 , omtegnet efter et ældre litografi

 

 

Kilde:  Carl Bagger. Basnæs-Digte, samt tre Breve fra Carl Bagger til Thora Fiedler / udgivne og forsynede med Oplysninger af H.G. Olrik, . - Kbh. : Gyldendal, 1920.

 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk