H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

 Portalen fra 1638 på Basnæs ved Skælskør

 

 

Portbygningen med indkørslen til ladegården på Basnæs. Ovenover porten ses portalen, som der er nærmere fortalt om nedenfor.

 

Foto Lars Bjørnsten 2010

 

Pompøse portaler var ikke et særsyn på danske herregårde. Selvfølgelig var dekorationerne af højst forskellig art, ikke altid stod det rigest udstyrede øverst. Næppe nogensteds trådte modsætningen stærkere frem end på Basnæs,. Her var en portal fra 1637, udmærket smuk i al sin simpelhed, en fra 1638 som kan ses nedenfor overlæsset og barok.

 

 

"Ørnen sidder paa høien Hald, og Linden den stander i dyben Dal", hedder det i den gamle Vise.

 

På voldstedet på Basnæs stod der udfor broen over den venstre gavl en port  " af kostbart i Steen udhugget Arbeid med stykker, Billeder og Inscriptioner, hvoribland denne: "Ørnen bygger paa Høien Hald, Avindssyg ligger i Dybendal" hvortil der muligvis hentydes til Regitze Grubbe på Snedinge. Af den gamle ports prydelser kan ses et bevaret stenhuggerarbejde, der er det eneste der er tilbage fra Axel Arenfeldts bygningsværker og er nu anbragt ved indkørslen til ladegården. indskriften er er affattet på dårligt spansk og melder, at fuldførelsen af hele hans bygning ved Guds hjælp er udført af hr. Axel Arenfeldt, ordensridder og hans hustru, fru Marie Ulfeldt, som Gud bevare" og derefter på latin: Gloria deo Triuno , Ære være den treenige Gud. 1638

 

 

 

Porten til Ladebygningen anno ca. 1920 

D.HGD

 

 

Kilder:

 

Danske slotte og herregårde / under redaktion af Aage Roussell
5 : Sydsjælland, 2. udgave. - Hassing. - 20 bind : ill. . - 1964

 

 Carl Bagger. Basnæs-Digte, samt tre Breve fra Carl Bagger til Thora Fiedler / udgivne og forsynede med Oplysninger af H.G. Olrik, . - Kbh. : Gyldendal, 1920.

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk