H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

Brevet fra H.C. Andersen til fru Henriette Scavenius

på herregården Basnæs dateret Kjøbenhavn den 29. maj 1864

H.C. Andersen anmelder i brevet et sommerbesøg på Basnæs

Første side i H.C. Andersen brev. Foto :Lars Bjørnsten 2002

 

Nedenfor ses teksten i brevet 

Kjøbenhavn den 29 Mai 1864.

Kjære Fru Scavenius!

Da jeg ikke veed om Deres Naade endnu er syg eller om jeg kommer til Uleilighed ved at indtræffe sidst i Ugen, tillader jeg mig at skrive dette Par Ord og haaber fra Dem selv eller Frøken Luzia at erfare Lidt, f Ex til Onsdag, da jeg saa førstkommende FredagMorgen agter at gaae med Banetoget til Slagelse og med Posten til Skjelskjør, men vil Deres Naade at jeg hellere skal komme en senere Tid, da forandrer jeg min Reiseplan.-

Veiret er jo rigtignok ikke videre godt, men nu maa dog snart komme en Forandring til det Bedre, gi vi maa kunne sige det samme om Tids-Begivenhederne for vort kjære Danmark. I morgen, tænker jeg, høre vi fra London, gid at vi maa høre Noget som er godt for os. Faae vi Fred eller fornyet Vaabenhvile, da reiser jeg til Norge, men begynder Krigen igjen, da har jeg ikke Tanke for at flyve ud. Nu hører jeg jo, om jeg tør haabe det, paa Onsdag, om Tiden i Sommeren Deres Naade vil tillade mig at blive en 8 a 10 gamle, hyggelige Dage paa det hjemlige Basnæs. Mange

Hilsener til Frøken Luzia.

Deres Naades taknemlig hengivne H.C. Andersen

(Kilde brevbase sdu.dk)

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk