H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

 

En Digters Bazar af H.C. Andersen 1842

 

Indholdsfortegnelse

Kom lad os vandre her, om kun paa Prent.

I seer med Billede-Rigdom reiste Buer;

Imellem Kjøbenhavn og Orient

Sig strækker den Bazar, som her Du skuer!

 

Kjøbenhavn

Forlagt af Universitets-Boghandler C.A. Reitzel

Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri.

 

1842

 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk