H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

En Digters Bazar af H.C. Andersen 1842

 "En Digters Bazar" er H.C. Andersens store rejsebeskrivelse fra sin store rejse til til Europa og Orienten i 1840-1841. I bogen beskriver han sine oplevelser med mennesker og landskaber på vej gennem Tyskland, Østrig, Italien, Malta, Grækenland, Tyrkiet, Rumænien, Bulgarien, Serbien, Ungarn, Tjekkiet. Udgangspunkt for teksten er førsteudgaven af "En Digters Bazar" fra 1842.

 På hver side er forneden anført stednavne og personnavne i forhold til nutidig stavemåde. Teksten er fra forfatterens side opdelt i kapitler og afsnit med romertal i forhold til de geografiske områder rejsen gik igennem.  / lb

 
Indholdsfortegnelse

 

0-00 Titelblad  "En Digters Bazar"
0-01 Indholdsfortegnelse
 
1-00 Tydskland forside
1-01 De spanske Dandsere
1-02 Breitenburg
1-03 Erindring fra Dampskibet Støren
1-04 Liszt
1-05 Pigen Fra Orleans ( en Skizze)
1-06 Jernbanen
1-07 Gellerts Grav
1-08 Nürnberg
1-09 Et Ønskes Opfyldelse
1-10 München
1-11 Tyrol
 
2-00 Italien forside
2-01a Indtrædelse i Italien: Reisebilleder 1
2-01b Indtrædelse i Italien: Reisebilleder 2
2-01c Indtrædelse i Italien: Reisebilleder 3
2-01d Indtrædelse i Italien: Reisebilleder 4
2-02 En Nat paa Apenninerne
2-03 Metalsvinet ( en Historie)
2-04 Reise med Veturin
2-05 Ankomst til Rom
2-06 Familien Borghese
2-07 Roms Kirker
2-08 Fee-Paladser i Virkeligheden
2-09 Juleaften i Rom
2-10 Tre romerske Drenge
2-11 Religiøse Skikke
2-12 Vandfaldene ved Tivoli
2-13 Mine Støvler ( en sandfærdig Fortælling )
2-14 Keiserborgen
2-15 Sanct Knud
2-16 Colosseum
2-17 Carneval
2-18 Pegasus og Veturinhestene ( en Dialog)
2-19 "Malibran-Garcia er død"
2-20 Udsigt fra mit Vindue
2-21 En neapolitansk Corricolo
2-22a Afreise fra Italien: Et Blik paa mig selv
2-22b Afreise fra Italien: "Leonidas"
2-23 Dampskibs-Fart
2-24 Sicilien ( Kyst-Panorama)
2-25 Malta
 
3-00 Grækenland forside
3-01 Et Par Dage  paa Middelhavet
3-02 Panorama af Syd-Morea og Cycladerne
3-03 Bugten ved Piræus
3-04 Ankomst til Athen
3-05 Akropolis
3-06 En Regnveirsdag i Athen
3-07 Rapsoderen
3-08 Daphne
3-09 Frihedsfesten
3-10 Marmor-Løven
3-11 Paaskehøitid i Grækenland  
3-12 Hoffet i Athen
3-13 Prokesch-Osten
3-14 En lille Reise
3-15 Venskabs-Pagten ( En Novelle)
3-16 Afreise fra Grækenland
   
4-00 Orienten
4-01 En Storm i Archipelagus
4-02 Smyrna
4-03 En Rose fra Homers Grav
4-04 En lille Fugl har sjunget derom
4-05 Dardannelerne og Marmorhavet
4-06 Ankomst til Constantinopel og Pera
4-07 Bazarerne
4-08 En Vandring gjennem Constantinopel
4-09 Derwischernes Dands
4-10 En tyrkisk Skizze
4-11 Kirkegaarden ved Scutari
4-12 Mohammeds Fødselsdag
4-13 Besøg og Afsked
4-14 Bosporus
4-15 Det sorte Hav
4-16 Steppe-Reise mellem det sorte Hav og Donau
   
5-00 Donau-fart
5-01 Fra Czerna-Woda til Rutschuck
5-02 Vi seile!
5-03 Urolig Fart.
5-04 Serviens Dryader
5-05 Paschaen i Orsova
5-06 Qvarantainen
5-07 Det er Søndag i Dag!
5-08 Reise langs Donau fra Orsova til Drencova
5-09 Fra Drencova til Semlin
5-10 Fra Semlin til Mohács
5-11 Svinehyrderne
5-12 Markeds-Gjæster
5-13 Pesth og Ofen
5-14 Donau-fart fra Pesth til Wien
   
6-00 Hjemrejse
6-01 Wiens Theatre
6-02 Silhouetter
6-03 Haandværkssvenden  Skizze fra Böhmen
6-04 En Grav  Prag
6-05 Flugt mod Norden

 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk