H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

 

 

H.C. Andersen og Det Collinske Huus

 

af E. Collin Etatsraad.

Kjøbenhavn. C.A. Reitzels Forlag.

Fr. G. Knutzons Bogtrykkeri 1882

 

Et Bidrag til Andersens og hans Omgivelsers Charakteristik.

Værket er delt i to. Det der primært vedrører relationerne mellem H.C. Andersen og "Det Collinske Hus" og det der primært handler om "Det Collinske Hus" . Her er udvalgt det første, da formålet primært er at beskrive relationerne mellem familien Collin og H.C.Andersen. Da der er udgivet en H.C. Andersen brevbase på nettet, har jeg udeladt hovedparten af  brevsamlingerne. Overskrifterne på de enkelte sider er nutidige. Typografien og opsætningen er ændret nogle steder i forhold til den oprindelige tekst, alt i respekt for forfatterens skrivemåde. Indholdet beskæftiger sig primært med H.C. Andersens første tid indtil Studenterårene. Derefter om hans forfatterliv indtil 1856. Desuden er der nogle almene betragtninger om H.C.Andersen.  / lbj

 

Oversigt - Index  "H.C. Andersen og det Collinske Huus". Af Edvard Collin
Indledning "H.C. Andersen og det Collinske Huus". Af Edvard Collin
Om Andersens Familieforhold og hans Barndomsliv i Odense
H.C. Andersen anmoder om hjælp til dagligdagen i København
H.C. Andersen har problemer på Det kongelige Teater og med at få solgt sine værker
Året 1822 blev vendepunktet i H.C. Andersens skæbne
Edvard Collins brevsamling af H.C. Andersens breve
Brev fra H.C. Andersen til etatsråd Jonas Collin 11. januar 1823
Brev fra H.C. Andersen til Madamme Andersen 1823
H.C. Andersen sender Jonas Collin brev om sine karakterer 30. november 1830 samt en dansk stil
H.C. Andersens brev til den gode Madamme Andersen i 1823
H.C. Andersen digte dateret 4. januar 1823
H.C. Andersen lover bod og bedring overfor rektor Meisling 25. marts 1824
H.C. Andersens brev om skolestatus til Madamme Andersen. Juni 1824.
H.C. Andersens opfordring til, at Jonas Collin svarer på hans breve. 19. august 1824.
Almene betragtninger om H.C. Andersen 8.
H.C. Andersens forhold til sin ven Oberst Guldberg fortalt af Edvard Collin
H.C. Andersens forhold til rektor Meisling fortalt af Edvard Collin
Anmeldelse af skriftet: Fodreise fra Holmens Kanal til Østpynten af Amager

 

Mange af brevene i brevsamlingerne i værket er udeladt og disse kan i stedet ses i

 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk