H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

LOKALPLAN NR. 0-568

for H. C. Andersens Hus og Lotzes Have

 Hvad er en lokalplan ?

En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, fx om:

 

  •  anvendelse

  •  udstykning

  •  vej- og stiforhold

  •  placering og udformning af bebyggelsen samt materialer

  •  bevaring af bygninger og landskabstræk

  •  sikring af friarealer

  • fællesanlæg

Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan, inden et større byggeri eller anlægsarbejde eller en større nedrivning sættes i gang. Hensigten er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Desuden skal der udarbejdes lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. Herudover kan byrådet altid fastlægge nærmere bestemmelser for et område i en lokalplan. Alle har mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag, og byrådet skal tage stilling hertil, inden planen kan vedtages endeligt. Efter byrådets endelige vedtagelse bliver lokalplanen tinglyst på ejendommene inden for planens område.

 

 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk