H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

  

I 1868 blev huset i Hans Jensens Stræde 43-45 i den nordøstlige udkant af Odenses gamle bykerne  udpeget som H.C. Andersens fødested. Der foreligger ikke en egentlig dokumentation for dette, men det skulle være sket som følge af en mundtlige overleveringer blandt folk i området. H.C. Andersen havde dog ved æresborgerfesten 6. december 1867 på Rådhuset i Odense  udtalt den formodning om at han var født i Skulkenborg eller Ramsherred, men senere havde Fyens Stiftstidende en historie om at de ifølge mundtlige overleveringer var huset på hjørnet af Bangs Boder og Hans Jensens Stræde der var H.C. Andersens fødested. . Huset var et gammelt og beskedent lavloftet hus med bindingsværk.

 

H. C. Andersens Hus blev købt af byen Odense og ideen til huset blev lagt i forbindelse med festligholdelsen af H.C. Andersens 100 års dag den 2 april 1905. Nogle driftige folk arbejdede videre med tanken om en museum for det kendte bysbarn. I perioden 1905-08 restaurerede Odense Kommune bygningerne, under ledelse af arkitekt Jens Vilhelm Petersen. Under denne restaurering søgte man at gengive bygningens oprindelige ydre udseende, samtidig med at det indre blev gjort anvendelig til museumsformål. De familier der havde stået H.C. Andersen nærmest, primær familierne Melchior og Collin donerede store gaver og der kunne hurtigt etableredes store og omfattende samlinger til belysning af H.C. Andersens liv og virke.

 

 Museet åbnedes i 1908 og efterhånden blev pladsen i museet trang så i 1928 købte Odense Kommune de  små huse, der stødte op til museet og det betød at museet i  1930 kunne udvides med museumsbygninger samt den med store kuppelsal, mindehallen. For denne udvidelse stod arkitekten Niels Jacobsen. Tilbage af udbygningen fra 1930'erne er der i dag stort set kun den store kuppelsal " Mindehallen".  I "Mindehallen" (Memorial Hall) kan ses Niels Larsens-Stevns flotte fresker, der illustrerer epoker i H.C. Andersens liv med udgangspunkt i "Mit livs Eventyr".

 

I 1975 100 året for H. C. Andersens død udvides museet med tilføjelse af nye bygninger i forlængelse af kuppelsalen. Arkitekt Ebbe Lehn Petersen stod for denne udvidelse.

I år 2002 og de kommende år  foregår der en større renovering og ombygning af museet for at gøre det mere nutidigt og interessant for de besøgende. Dette indebærer bl.a, at hovedindgangen flyttes fra Hans Jensens Stræde til Lotzes Have.Se detaljer for denne ændring i lokalplanen for området . Det forventes at denne ændring er færdig til H.C. Andersens 200 års dag den 2 april 2005.

 

H.C. Andersens Hus er ikke et et traditionelt museum, men et mere et biografisk og litterærmuseum om H.C. Andersen's forfatterskab. Det er opbygget om hans livshistorie, desuden findes et stort bibliotek, der rummer H.C. Andersens udgivelser næsten overalt i  verdenen og på over 130 sprog.

 

 

Billederne fra H.C. Andersens hus er taget i perioden 7.12.2001 - 23.03.2002

- Foto: Lars Bjørnsten Odense

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk       
 
      

 

     

Turist - Tourist

Odense - City of Hans Christian Andersen

 

H.C. Andersen:

Levnedsbog

Mit Livs Eventyr