H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

H.C. Andersens bolig i Via Sistina 104 Rom i perioden 1833-34

 

 

 

Via Sistina 104 i Rom

 

H.C. Andersens første ophold i Rom var i perioden fra den 18. oktober 1833 til den 1. april 1834. H.C. Andersen tilbragte ca. 14 dage på herberg inden han fik værelset i Via Sistina. Værelset dannede rammen om Andersen ophold i Rom fra 21. november 1833 indtil afrejsen den 1. april 1834. Huset og lejlighederne og værelset, som H.C. Andersen boede i er i dag 2009 kontorbygning for en bank  Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza.

 
Det er i det gule hus i midten af billedet  hvor H.C. Andersen boede på et værelse  på 2. sal. Gaden til venstre for huset er Via Sistina og til højre et det Via Francesco Crispi. I nr. 104, det gule hus midt i billedet. Huset går ligesom ud i en spids boede H.C. Andersen. H. C. Andersen boede i værelset ved den øverste altan, hvor skodderne er lukket for vinduet.

 

 


Vis stort kort

 

 

Huset på Via Sistina 104 i Rom rummer i dag 2009 en italiensk bank Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza Madonna med Jesusbarnet er indsat i muren. Om det stammer fra det kapel med Madonna som H.C. Andersen nævner vides ikke.

 

 Ved indgangen til nr. 104 i Via Sistina er der indsat en marmorplade på muren med følgende indskrift: 

 

IN QUESTA CASA
VISSE NEGLI ANNI 1833-1834
LO SCRITTORE DANESE
HANS CHRISTIAN ANDERSEN
IL SOGGIORNO ROMANO
GLI ISPIRÓ IL ROMANZO
"L'IMPROVVISATORE"
+  S . P . Q . R
MCMLXXIII
 

Opholdet i Rom gav ham inspiration til romanen "Improvisatoren". + S P Q R 1973 (Senatus populusque Romanus = Senatet og det romerske folk)

 

 

 

H.C. Andersens brev til Signe Læssøe den 4. november 1833:

 "Nu har jeg først faaet mig et privat Logis og boer i samme Gade som Thorvaldsen: Via Sistina; paa Huset er et Kapel med Madonna, hvor der hele Natten brænder Lampe, og Folk knæle udenfor mit Vindue, hvorfra jeg har Udsigt til Qvirinalet, der ligger lige for mig, samt til Toppen af det høieste Albanerbjerg. I Gjenboens Gaard er der fuldt af Maaneds-Roser og store Oranger, der nu begynder at blive gule. Jeg har en lille Altan paa mit Huus, og pa denne voxer: Nelliker, Malurt, Ærter. - Over min Seng hænger Madonna, og paa min Dør er malet med store Bogstaver: 'Viva Gesù! Viva Maria!'".

H.C. Andersen skriver i et brev fra HCA til Jonas Collin den 21. november 1833 bl.a.:

"Kückler skaffede mig efter de 14 Dages Forløb, et billigere Logie for 5 Scudo om Maaneden og 1 Scudo i Service; det er hvad de Andre give. Det er et simpelt, men pænt Værelse, lidt koldt da her er Steengulv, men Kulden er endnu ikke til Kakkelovns-Varme, Orangetræerne staae med Frugt og alle Haver ere røde af Roser. - Jeg har en lille Altan med Myrther, Ambra og Ærter paa og en smuk Udsigt til Qvirinalet med dets stive beskaarne Have og de smukke Pinietræer og Cypresser bag Roms Mure..."

H.C. Andersen var ikke glad for kulden og gav udtryk for dette i flere af de breve han sendte til Danmark:

"... mit Værelse er med Steengulv, min Overdyne et tyndt Teppe, mit eneste Vindue skønt Værelset er 4 Gange større end dit, er paa en Altandør, som aabnes indad; ude for voxe Blomster og Urter, og jeg seer over Naboens Orangehave til det gamle Quirinal. Klokken Nul gaaer jeg ud, forbi Thorvaldsen og ned af den uhyre høie spanske Trappe til Via Condotti for at drikke Kaffe i Cafe greco...."

H.C. Andersen skrev på vej ud af Italien et brev til Henriette Wulff, som var på vej til Italien:

"Naar De gaaer i Thorvaldsensgade Via sistina, da se tvers over for ham paa Hjørnehuset No. 10, den øverste Altan, der har digteren Andersen siddet i 4 Maaneder, drømt , smilet - og været bedrøvet, naar der kom kolde Luftninger fra Hjemmet eller - de ikke skreve".

 

Via Sistina 104.Værelset H.C. Andersen boede på er det øverste med en lille altan og havde ikke vinduer, men en smal dobbeltdør, hvilket også fremgår af hans egen tegning til højre. Mit vindue i Rom. Udsigten fra lejligheden i Via Sistina. H.C. Andersens egen tegning. Quirinalhaven i Rom. "Mit Vindue i Rom". Tegningen er dateret 1833. Udsigten er i dag dækket af andre meget højere bygninger. Kilde OBM
Quirinalhaven, Rom, Italien. Ligger ca. 800 m syd for hans lejlighed. I dag er Quirinalhaven en del af den italienske præsidents bolig Palazzo del Quirinale og den dertil hørende have og er derfor ikke tilgængelig for offentlighed.
 

Hvis ikke andet er nævnt, så er foto af Lars Bjørnsten Odense

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk