H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

H.C. Andersens digt ved Bertel Thorvaldsens  jordefærd den 30 marts 1844

 

  Foto:  Lars Bjørnsten Odense

 

 

 

( Til Musik af Hartmann)

 

 

 Træd hen til Kisten her! kom, fattig Mand

i din Kreds fødtes han, og Du tør sige:

Han blev en stolthed for vort folk og Land

En Glands han kasted' over Danmarks Rige!

Ja, her var Rigdom, Adel, Alt fra Gud,

I Snillet hos ham Gud sig for os viste;

Hans Død vil lyde vidt i verdenen ud,

Man priser den, der dog faaer see hans Kiste!

Sin sendelse paa Jorden har han endt -

Vi har ham seet og kjendt!

 

 

 

 Hans Liv var Lykkeligt, hans Død var smuk,

Han virked' stort og herligt uden Lige!

I Folkets Kreds og uden Smertens Suk

Saa sjælesund han svang sig til Guds Rige.

Vi rysted' staae, et Blink fra Gud det var!

Fra fattigt Huus det gik over Jorden,

Et Blink, der glemmes ei! See Stenen har

Et præg deraf, et Storheds Præg for Norden!

Opløs dig Sorg i sang ved Kistens Fjel!

I Jesu Navn, sov vel!

 

H.C. Andersen

 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk