H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

VisitOdense

 

 

 

H.C. Andersens besøg på "Black Swan" og i York  1847

 

Nedenstående er en historie fra H.C. Andersens rejse til England og Skotland i juli-august 1847.Historien er beskrevet ud fra H.C. Andersens selvbiografi Mit livs Eventyr (Hans Christian Andersen biography »The Fairy Tale of my Life« 1855) og iagttagelser ved et besøg på "Black Swan Inn" og York foråret 2010.

 

 

Hans Christian Andersen biography »The Fairy Tale of my Life« 1855    

Originalmanuskript til H.C. Andersen: »Mit livs eventyr« Kapitel 13 i uddrag

Kilde: Odense Bys Museer

 

 

Nedenstående tekst svarer til H.C. Andersens håndskrevne tekst, som angivet ovenfor. I den håndskrevne tekst startes i øverste højre hjørne ved ... Paa Banegaarden....

"........Paa Banegaarden i York hilste en Herre paa mig og presenterede to Damer, det var den nuværende Hertug af Wellington, som kjendte mig, han kom med sin Brud. - I »Black Swane« i York blev overnattet; jeg saae den gamle By med sin prægtige Kirke; saadanne maleriske Huse, med udskaaret Bjælkeværk i Gavle og Karnapper, som her, havde jeg endnu ikke seet. - Svalerne fløi i store Skarer omkring i Gaderne, og over mit Hoved min egen Fugl, Storken. - Fra York gik vi med Banetog næste Dag til Newcastle, der laae nede i en Dybde i Røg og Damp. Viaduct og Bro ved Byen vare ikke færdige endnu, vi maatte derfor Alle i Omnibus og gjennen, Staden til Jernbanen hiinsides Byen. - Her var en Trængsel og Uorden. - Man faaer ikke i England, som i andre Lande, et Tegn for sit Tøi, dette maa man selv passe paa, og det var ved de forskjellige...

NB: Nedenstående tekst er ikke med i den gengivne i den her håndskrevne tekst.

....Steder, hvor der skulde ompakkes, en heel Plage. - Trængselen her var netop den Dag meget stor, vi vare saa mange Reisende, og tidligt om Morgenen var her just gaaet et Expres-Tog for Gentlemen, der med Deres Hunde droge paa Jagt i Skotland; alle Vogne til første Classe vare tagne, vi kom Een og Hver ind i anden Classe, der er saa slet den kan vare, med Træbænke og Træskodder, som man i andre Lande har dem for fjerde Classe.

Ønsker du at læse hele originalteksten så se her: side 1. og side 2.

"Black Swan" 23 Peaseholme Green, York, North Yorkshire, YO1 7PR.

"Black Swan" i York i England, hvor Hans Christian Andersen har overnattet natten mellem den 10. august 1847 og 11. august 1847. "Black Swan" er bygget i 1417, som bolig for familien William Bowes, som var borgmester i York i bl.a. 1417.  Huset er et middelalderlig bindingsværkshus. Når man går ind i det er det som at gå et par århundrede tilbage og meget af interiøret og bygningen stammer tilbage fra det 1700 århundrede. Egetræsplanker og skæve vinkler præger huset.

 Se mere her: http://www.blackswanyork.com/

 

"The Black Swan" Inn i York har H.C. Andersen ikke nærmere beskrevet, men han har været i den gamle bydel i York og her bemærket de mange maleriske huse med de mange træudskæringer  på husene gavle og karnapper. Desuden har den store og prægtige kirke York Minster gjort et stort indtryk på ham.

Til venstre ses træskærerarbejde i gavlen på adressen 12 Pavement York North Yorkshire YO1 9UP. Sir Thomas Herbert Bart (1606-1682) er en kendt engelsk rejsende og historiker, der er født i dette hus i 1606. I dag rummer huset bl.a. en skohandler "Jones Bootmaker". Dette er et eksempel på de fine træskærerarbejder, der er på huse i York.

H.C. Andersens dagbog 10. august 1847:

— Da vi Kl 5 kom til York talte en Mand til mig, det var Willingtons ældste Søn,
jeg kjendte ham ikke strax, løb fra ham, men vendte tilbage og undskyldte mig, præsenteredes for to Ladys; kjørt til black Swane i York, efter Middagsbordet til Domkirken, der er prægtig, som snittet ud, i Smag som Köln vil blive. —
Flere geistlige Bygninger, Jenny Linds Portræt. — Regnfuld Dag; vi mødte uendelig mange Tog, de susede som Raketter forbi, eet mødte vi i en Tunnel, her sidder Bjergpigen, Storkene flyve med og Svalerne. Et Par Ruiner. —

Bemærkninger: H.C. Andersen associerer med bemærkningen om at Domkirken er prægtig og ser snittet ud. Netop som træskærerarbejderne på husene ser snittede ud og at den i smag, som Der Kölner Dom vil blive. Det kan han godt have ret i, når man i dag ser billeder af Köln Dom.

H.C. Andersens dagbog 11. august 1847:

— I morgen Stunden Hambro syg, jeg troede ikke vi kom afsted; jeg følte mig ilde! — Klokken 9 kjørte vi til Nevcastle, der laae i Røg og Damp i et Dyb,.....

 

H.C. Andersens rejser til England

H.C. Andersen var på to rejser til England. Den første rejse fandt sted i 1847 og foregik til følgende lande Tyskland, Holland, England, Skotland, Belgien. H.C. Andersen ankommer den 23 juni 1847 til London fra Rotterdam og rejser fra England 31.august 1847 fra Ramsgate over Ostende til Gent. Anden rejse var i 1857 og foregik til Tyskland, Belgien, Frankrig, England. Den 11. juni 1857 rejser han fra Calais over Dover til London. Den 15. juli rejser H.C.Andersen fra Folkestone over Boulogne og derfra via Amiens til Paris.

Ovenstående billeder er som "Black Swan" i York så ud i 2010. Hans Christian Andersen var der ca. 160 år før. En del er forandret, men en del af interiøret er bevaret fra den tid.

Sir Thomas Herbert Bart er født i huset i1606, men læg mærke til de træudskæringer, der er på bl.a. træbjælkerne på de gamle huse. Noget som H.C. Andersen også lagt mærke til og beskrevet.
H.C. Andersen skriver i et brev til Henriette Oline Collin, f. Thyberg den 15. august 1847 at han ... "I York saae jeg den prægtige Kirke"..... Den prægtige kirke er York Minster, som er en stor gotisk katedral og den største middelalderkirke i Storbritannien. Desuden skriver H.C. Andersen at "Domkirken, der er prægtig, som snittet ud, i Smag som Köln vil blive".

Se også om, hvorledes H.C. Andersen har  beskrevet England !

Foto: Lars Bjørnsten Odense 2010

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk