H.C.Andersen Information

HOME-START

Op
Indhold
Fortalen
Barndom i Odense
Tre år i København
HCA: Skoleliv
HCA: Student
Kærlighed
Efterskrift

 

 

      Efterskrift

 

Slutningen af Ingemanns Brev

(der er aftrykt i Bille og Bøgh: Breve til Hans Christian Andersen),

lyder således :

 

(B.S. Ingemann)

- (uden) at forvildes af Roes eller ubillig Dadel og af den urolige Tidsaands tusinde Dæmoner. Gud velsigne Dem! Lev vel! God Lykke til Deres nye Arbeider ! Det vil glæde mig at høre, at der atter er Fred og sand Glæde i Deres Indre -i den urolige Sø kan ingen

Stjerner afspeile sig - men post nubila Phoebus.

Deres venligt hengivne
Ingemann

Foto: Lars Bjørnsten Odense

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk