H.C.Andersen Information

HOME-START

Indhold
Fortalen
Barndom i Odense
Tre år i København
HCA: Skoleliv
HCA: Student
Kærlighed
Efterskrift

 

 

H.C. Andersen "Levnedsbogen"  1805-1831

H.C. Andersens levnedsbog fra 1805 -1831 er en vigtig kilde til forståelsen  af H. C. Andersens barndom, opvækst og ungdom og livet i Odense . "Levnedsbogen" er en titel som eftertiden har givet H.C. Andersens erindringer. Oprindelig havde samlingen ingen titel. H.C. Andersen påbegyndte arbejdet med " Levnedsbogen" i 1832 og behandler perioden fra hans første erindringer og frem til 1831 . I 1831 afbrydes manuskriptet til " Levnedsbogen" lidt umotiveret. Manuskriptet blev ikke færdig renskrevet  måske på grund af hans forestående udlandsrejse.

Fortalen til  H.C. Andersen "Levnedsbogen" eller "Erindringer"

 Hvem jeg har seet og talt med en enkelt Gang, dens Ansigt husker jeg siden tydeligt, jeg har fuldkomment Speilbilledet i mig, derimod mit eget Ansigt, skjønt vor Herre og alt Folk veed at jeg speiler mig tidt nok, kan jeg slet ikke huske; det samme er ogsaa Tilfældet i aandelig Henseende. Jeg troer at have et Begreb, og det endogsaa, et temmeligt klart, om de fleste af mine Bekjendteres Characteer, derimod er min egen mig ganske uforklarlig. Jeg nedskriver her, alt hvad min Erindring indgyder mig, om mit Ungdomsliv, maaskee vil dette for den Fremmede, der staaer udenfor, samle sig til et Heelt og opklare, undskylde og tydeliggjøre meget i mine Digte, dersom Verden læser den efter min Død.

Dag for Dag bliver alt mere og mere Poesie for mig; Poesien træder ind i mit Liv, og mig synes, at selve Livet er et stort underligt poetisk Digt. Jeg føler at en usynlig, kjærlig Haand styrer det Hele; at det ikke er et blindt tilfælde der har ført mig frem, men at et  usynligt Fader-Hjerte har banket for mig ! Har jeg nogen gode Sider, som jeg vist har, er det virkelig slet ikke min Fortjeneste, jeg har ikke kunde handle anderledes, derimod kunde jeg ofte have været stærkere og bedre, jeg lader mig altid henrive af Indtrykket. ­

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk       
 
      

 

     

Turist - Tourist

Odense - City of Hans Christian Andersen