H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

VisitOdense

 

 

H.C. Andersen og Kina
 

16. december 2011

Nyt samarbejde mellem Odense Bys Museer, Syddansk Universitet og Fudan University i Shanghai.

I de sidste dage af november 2011 gennemførtes en workshop på Fudan University i Shanghai med temaet "H.C. Andersen og Kina". Resultatet er nu at der er etableret et dansk-kinesisk Andersen-netværk, en udredning af Andersens betydning i Kina bliver udført og en stor international konference om H.C. Andersen planlægges i 2013.

Ideen til workshoppen kom i forbindelse med åbningen af udstillingen "De Vilde Svaner" i Prince Gong's Palace i Beijing i september 2010. Under en middag med deltagelse af bl.a. Prins Joachim, den nyudnævnte danske ambassadør Friis Arne Petersen og Odense Bys Museers chef Torben Grøngaard Jeppesen drøftedes H.C. Andersens udbredelse i Kina og nødvendigheden af at få et langt større indblik heri.

Ideen bragtes hjem til H.C. Andersen Fonden i Odense, hvor den fik ekstra støtte og blev del af et særligt forskningsspor med deltagelse af Syddansk Universitet og Odense Bys Museer.

Gennem Syddansk Universitets medlemskab af Nordic Center - et særligt samarbejdscenter mellem en række nordiske universiteter og Fudan University i Shanghai (Kinas tredje højst rankede universitet) - skabtes kontakt til H.C. Andersen-forskere i Kina. Det besluttedes at indlede samarbejdet med en workshop i slutningen af 2011, afholdt på Fudan University.


Fra workshoppen på Fudan University i Shanghai.

 

Workshoppens indhold

En delegaton bestående af institutleder Johs. Nørregaard Frandsen, professor Anne Marie Mai, lektor Lars Handesten, ph.d.-studerende Anne Klara Bom, institutsekretær Anya Aarenstrup fra Syddansk Universitet og museumschef Torben Grøngaard Jeppesen og overinspektør Ejnar Askgaard, Odense Bys Museer, deltog fra dansk side i workshoppen.

Workshoppen indledtes med forskningsoplæg fra såvel kinesisk som dansk side. Blandt oplæggene var Ejnar Askgaards om den skiftende opfattelse af H.C. Andersen i Danmark gennem de sidste mere end hundrede år. Fra kinesisk hold var der flere forskningsanalyser af Andersens eventyr Den Lille Havfrue - ikke mindst inspireret af EXPO 2010 i Shanghai, hvor skulpturen vakte stor opsigt og interesse. Ph.d.-studerende Anne Klara Bom fortalte om den igangværende analyse af H.C. Andersens betydning i Danmark i dag. Museumschef Torben Grøngaard Jeppesen fremlagde i et afsluttende indlæg forslag til et kommende fælles forskningsprojekt om Andersens betydning i dagens Kina. I indlægget pegedes på, hvor vigtigt det er fra dansk side at kende omfanget af digterens og eventyrenes udbredelse i Kina og hvad kineserne mere konkret ved om H.C. Andersen. Denne viden vil være væsentlig både for planlægningen af kommende Andersen-formidling i Kina og i forhold til at trække så mange turister til Danmark - til H.C. Andersens Hus, Børnekulturhuset Fyrtøjet, H.C. Andersens Barndomshjem og Den Fynske Landsby - En landsby fra Andersens tid - som muligt. Den lille Havfrues besøg på EXPO 2010 blev for mange danskere en øjenåbner for, hvor stor H.C. Andersen er i Kina. Men et mere konkret billede af udbredelse, omfang og karakter kræver en konkret undersøgelse og udforskning.

De unges syn på H.C. Andersen

Som led i workshoppen var der indlagt et arrangement, hvor 25-30 kinesiske studerende fra Fudan University præsenterede essays, som de havde skrevet om udvalgte eventyr. Denne del blev for de danske deltagere særligt interessant. De studerendes præsentationer gav et enestående indblik i, hvorledes de læser og forstår Andersen og i eventyrene også tolker det moderne eventyr. Således var der spændende tolkninger af Nattergalen set i forhold til den aktuelle kinesiske samfundsudvikling og Hvad fatter gør-eventyret i forhold til mænd og kvinders relation og ægteskab. På forhånd havde et lignende antal danske studerende skrevet om de samme eventyr, og professor Anne Marie Mai og lektor Lars Handesten opsummerede de danske tolkninger. Ikke mindst i Hvad fatter gør-eventyret kunne der iagttages stor forskel i mellem de kinesiske og danske tolkninger. Medens danskerne tog afstand fra den gamle kones accept af fatters dårlige handler, så læste de kinesiske en langt mere positiv tolkning i forhold til den stærke kærlighed mellem mand og kone.

Hvad kom der ud af det?

Workshoppen afsluttedes med flere aftaler. Således oprettedes et Andersen-netværk, som betyder at en delegation fra Fudan University kommer til Odense i efteråret 2012 for videre samarbejde og for planlægning af en stor international konference om H.C. Andersen i foråret 2013. Denne skal efter planen afholdes i Shanghai. Ligeledes fik Odense Bys Museer opbakning til en udredning af Andersens betydning i Kina. Der blev skabt kontakt til HCA-forskere, der sammen med sociologer ligeledes fra Fudan University, i løbet af 2012 skal udarbejde en detaljeret undersøgelse. Resultatet vil blive fremlagt i en rapport, som kan fortælle om udbredelsen af Andersens eventyr i Kina og om almindelige kineseres opfattelse heraf.

På billedet ses fra venstre overinspektør Ejnar Askgaard, museumschef Torben Grøngaard Jeppesen og institutleder Johs. Nørregaard Frandsen

 

H.C. Andersen-park i Shanghai

Efter workshoppen tog den danske delegation til en ny stor H.C. Andersen-park, som er under anlæggelse i udkanten af Shanghai. Det meget omfattende projekt har været flere år undervejs. Således besøgte en delegation fra Shanghai i 2002 H.C. Andersens Hus og Den Fynske Landsby for at hente inspiration til planlægning. Det var oprindeligt målet, at parken med eventyroplevelser, slotte, borge, bymiljøer og meget mere skulle have været klar til åbning i 2010, men den økonomiske krise har forsinket projektet. Der arbejdes hektisk med færdiggørelsen. Parken tager sit udgangspunkt i H.C. Andersens eventyrunivers og skal give børn og voksne en oplevelse som kombinerer eventyr og leg. I forhold til Andersen-parken i Tokyo, som er fokuseret på H.C. Andersens kreativitet og naturens muligheder som fundament for undervisning og forståelse af samfundet, tegner parken i Shanghai til i højere grad at sætte fokus på en kombination af undervisning kombineret med scenografiske oplevelser. Først under workshoppen blev Odense-delegationen gjort opmærksom på, at HCA-parken var tæt på realisering. Et spændende projekt , som endnu en gang viser, hvor stor H.C. Andersen er ude i verden. I Sydkorea går man også med planer om en stor Andersen-park og flere og flere steder opstilles statuer af Andersen eller kopier af Den lille Havfrue.

Nærmere oplysninger ved museumschef Torben Grøngaard Jeppesen, tlf. 2090 1310, [email protected]


( Pressemeddelelse og foto fra Odense Kommune - Odense Bys Museer 16. dec. 2011)

 

 

Læs mere om H.C. Andersen-park i Shanghai Kina

 

 

 

Copyright © 2002-2012   www.visithcandersen.dk   Lars Bjørnsten Odense Denmark