H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

Odense Slots historie

 

 

Foto: Odense Bys Museer

 

Grundlagt ca. år 1280

 

 

 

Oprindelig lå Odense Slot uden for byen, men i dag ligger det i centrum af Odense tæt placeret ved Kongens Have og over for den gamle banegård. Det blev oprindeligt bygget som et hospital (Domus hospitalis St. Johannis) i 1280 af Johanniterordenen, senere blev det til Skt. Hans Kloster. Det var Danmarks næststørste kloster i middelalderen og var ejet af Johanittermunkene.

 

Efter reformationen 1536

Efter reformationen i 1536 overgik slottet og haven til kongeligt eje og i 1571 blev klosteret, som var nedlagt, ombygget til lensmandsbolig ”Odensegård” . Slottet er i flere omgange blev moderniseret og ombygget. I 1579 blev det ombygget, til Odense Slot på befaling af Kong Frederik den 2. Omkring 1720 blev slottet og slotshaven ombygget til et samlet barokanlæg med en ny to etages fløj mod nord. Dette er slottets hovedbygning og betød at det oprindelige trefløjede slot nu blev lukket omkring en klostergård.

 

Slottet som guvernørbolig

Fra 1815-48 indtager Odense Slot (den tidligere Odensegaard) en særstilling i Danmark som guvernør bolig for Fyns første guvernør kronprins Christian Frederik.


Trykt tegning fra 1890, farvelagt. Kongens Have med Odense Slot og søen i baggrunden.

 

I forgrunden en kvinde med en lille dreng i matrostøj, stående ved H.C. Andersen statuen

Kilde: Odense Bys Museer

 

H.C. Andersen statuen, modelleret af L. Hasselriis, afsløret 19/6-1888 i Kongens Have, flyttet 1905 til Gråbrødre Plads, 1949 til H.C. Andersen Haven.

H.C. Andersen, hans mor  og slottet

På slottet arbejdede H.C. Andersens mor. Hun var en praktisk kvinde, og efter faderens død tjente hun til livets ophold bl.a. som vaskekone på Odense Slot, indtil hun endte sine dage som alkoholiseret fattiglem på Gråbrødre Hospital. Hun var en omsorgsfuld moder og for at Hans Christian ikke skulle være alene hjemme, tog hun ham ofte med på arbejdet på slottet. Hans Christian legede tit i slotsgården sammen med de andre tjenestefolks børn herunder med prins Frits, den senere kong Frederik VII.

Levnedsbogen om Odense Slot

H.C. Andersen beskriver i Levnedsbogen selv nogle af sine oplevelser på slottet således:

"Min moder var imidlertid kommet til at gå på Slottet, herved kom jeg også derind, legede imellem i den store gård med Prins Frits, der da var et barn.
En fastelavnsmandag var jeg med en hel del af borgerlige børn med at slå "Katten af Tønden", Prins Christian sad på trappen med nogle af herrerne, og prinsessen i vinduet. Jeg havde et gammelt officerschærf om livet og bildte mig ind, at jeg var den, der mest faldt i øjnene. Siden kom jeg prins Christian nærmere. Guldberg talte om mig, og han fik lyst at se mig.

Jeg skulle der op en dag "dersom prinsen spørger hvad du har lyst til" viskede man mig, "- da sig, du vil gerne studere". Jeg kom derop, spillede nogle scener af Holberg for ham, sang noget jeg improviserede og da han spurgte mig om min lyst for scenen, tilstod jeg det ganske åbenhjertigt, men sagde, at folk hellere ville have jeg skulle sige, jeg ville studere. Prinsen, fandt ellers ingen af disse ting passende, men rådede mig, som et fattig barn, heller at lære en smuk profession, f. eks drejer, men det havde jeg ingen lyst til...."

Lille København

Ikke mindst kronprins Frederik og senere i 1848 Kong Frederik den 7., opholdt sig i lange perioder på Odense slot og derfor blev Odense også kaldt ”Lille København”. Der var stor selskabelighed på slottet og mange mennesker var beskæftiget på slottet. Interessant er det at Odense har i sin lange historie kun har udnævnt to æresborgere og at de begge har relationer til Odense og Odense Slot. De to er kong Frederik VII og digteren H.C. Andersen, som repræsenterede hver sin ende i samfundets hierarki.


Kongens ægteskabelige problemer

Han giftede sig med kong Frederik 6.s yngste datter, Vilhelmine, men ægteskabet blev præget af Frederiks ægteskabelige udskejelser og hensynsløshed over for sin hustru, hvorfra han i 1834 blev skilt.

Han giftede sig på ny med Caroline Amalie (dronning Caroline Amalie 1796-1881)og dette blev også en ægteskabelig fallit, så der kom andre kvinder ind i kongens liv.

Visitkortfotografi. Frederik den 7. og grevinde Danner (Louise Rasmussen). Datering 1860. Kilde: Odense Bys Museer

 

Grevinde Danner

Kongen flirtede med en balletdanserinde fra København Louise Christine Rasmussen, den senere lensgrevinde Danner.

Hun skulle ud fra fortællinger også have boet i specielt indrettede værelser på Odense Slot. Ligesom der var en skjult trappe i et gammelt skab, som forbandt hendes værelser på 1. sal og kongens gemakker i slottets stueetage. Dette forhold udviklede sig og de blev gift i 1850 og Louise blev da lensgrevinde Danner af Samsø.

Nedenfor ses det "hemmelige skab" og den skjulte trappe til stueetagen på Odense Slot, måske var her en livlig trafik i sin tid!

            

Foto : Lars Bjørnsten den 6. august 2006

Grevinde Danner havde sine egne værelser på slottets 1. sal og boede her samtidig med at kongen og hans hustru havde gemakkerne i stueetagen. Rummet hvor skabet stod skulle have være soveværelset. Et lille rum ved siden af rummede toilettet. Dengang badede man ikke så meget men brugte parfume m.m. så rummet fungerede kun som toilet

 

                   
 

Foto : Lars Bjørnsten den 6. august 2006
 

Den 18. marts 1848 blev guvernementet ophævet, og staten overtog slottet. Odense Kommune købte det i 1907. Odense Slot har en spændende plads i den nationale historie.

 

lb 120806

Se flere billeder fra gemakkerne på Odense Slot

Se 3D Projection fra Odense Kulturnat 2011 - H.C.Andersen-Odense-Slot
 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk       
 
      

 

     

Turist - Tourist

Odense - City of Hans Christian Andersen

 

H.C. Andersen:

Levnedsbog

Mit Livs Eventyr