H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

Originalmanuskriptet til H.C. Andersens digt "Soldaten"

De to digte af H.C. Andersen "Tyveknægten" og "Soldaten" er erhvervet af H.C. Andersens Hus ved en aktion 13. februar 2011 hos Bruun Rasmussens Aktioner. Vurderingen lød på  10.000 - 15.000 kr, men museet købte dem ved et hammerslag på 27.000 kr. Digtene er skrevet på begge sider på et blad og begge er underskrevet af H.C. Andersen. Bladet er indsat i en glasramme på 14x12 cm.

"Soldaten" blev offentliggjort 2 januar 1830 indgår i "Digte".

HC Andersens digt "Soldaten" er fra 1829 og er baseret hans barndomsminder om spanierne i Odense. Digtet var meget populært i Tyskland og var en del af de tyske soldaters sangbog indtil 2. verdenskrig.

Historien om digtene er at de først blev givet til den franske adelsslægt de Bonnay hvem H.C. Andersen mødte ved forskellige lejligheder i København.

Digtet var som sagt meget populært i Tyskland og indgik i de tyske soldatersangbøger, som en fast bestanddel helt frem til 2. verdenskrig. Se mere her!
 

Soldaten

Med dæmpede Hvirvler Trommerne gaae,
— Ak, skal vi dog aldrig til Stedet naae,
At han kan faae Ro i sin Kiste?
— Jeg tror mit Hjerte vil briste!

Jeg havde i Verden en eneste Ven,
Ham er det, man bringer til Døden hen
Med klingende Spil gjennem Gaden,
Og jeg er med i Paraden!

For sidste Gang skuer han nu Guds Sol,
Nu sidder han alt paa Dødens Stol;
De binde ham fast til Pælen.
— Forbarm dig, Gud, over Sjælen!

Paa eengang sigte de alle Ni.
De Otte skyde jo reent forbi;
De rysted´ paa Haanden af Smerte,
— Kun jeg traf ham midt i hans Hjerte!


Kilde: H.C. Andersens "Samlede Skrifter" Tolvte Bind.1879
 

 

Foto: Lars Bjørnsten Odense 2011

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk