H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

 

Oversigt   H.C. Andersen Smaavers - Småvers

 

01. Paa Genfersøen. (22de August 1833)
02.  Paa Slottet Chillon (23de August 1833)
03. Paa Vejen fra Genua langs Middelhavet.(2de October 1833.)
04.  I Rom (November 1833)
05. Fra Quirinalhaven (11 Januar 1834)
06. Min Musa
07.  Indskrift paa Rammen (Om et Maleri, forestillende den engelske Minister Sir Henry Wynns Landsted i Sjælland, givet ham af danske Veninder)
08.  Indskrift paa en Kirkeklokke
09. Efter H. Heine.(Til Gades Musik)
10. Verden er falsk, Verden er fæl...
11. Impromptu over Thorvaldsens Atelier (i Nysø Have 1840)
12. Jeg er ei længer i Ungdomstid....
13. Dødsenglen flyver i slimet Ham...
14. Et evigt Liv tør jeg ikke kræve...
15. Paris (Susende, vexlende, trættende, broget)
16. Ved ham, for hvem at Stenen brast for Graven...
17. I dette Jordlivs Forgjængelighed...
18. I Rummets store Uendelige...
19. Efter Gjenoptagelsen af Holbergs "De Usynlige".
20. Til H. S.
21. Er Fyren af Adel, og Pigen har Penge....
22. Jeg troer, at der før en Verden var;
23. Granattræet
24. Hvis Du forstod mit Hjertes Suk...
25. Hvis Thorvaldsen Dig saae, o, søde Lykke...
26. Hvor det er selsomt at see Ungdom døe...
27. Hvor skulde jeg kunne glemme...
28. Friskt skyder Hverdagslivet sine Ranker...
29. Der er saa øde paa Heden...
30. I Rom 1841
31. Erindringen gjemmer saa mangt et Syn...
32. Hvis høit i Juletræets Top...
33. I Orienten Nattergalen...
34. Ved Juletid i Nizza
35. I Dødsstunden. (Endnu et Vers til Digtet "Digterens sidste Sang.")
36. Med en Afbildning (Af den Gaard i Bredgade, som i en Aarrække beboedes af Geheimeraad Collin.)
37. Snegle-Spyt 1867
38. H.C.Andersen smaavers 38 : Paa Livs-Seiladsen er Gud det Fyr...
39. Improvisation (23 September 1866)
40. Improviseret Skaaltale for Etatsraad Melchior (,,Rolighed'' den 22de Juni 1867)
41. Norsk Stiil
42. H.C.Andersen smaavers 42 : Til Den, det rammer!
43. Gaar Du paa Glatiis og falder, min ben!
44. Drengen og Hundehvalpen.
45. H.C.Andersen smaavers 45 : Med det Onde og med det Gode.
46. En skyet, guulgraa Luft saa tung og hed...
47. Paris
48. I Vel og Vee, Guds Villie skee!
49. Ved Borgen Ravenswood i Skotland.(Skrevet paa Ruinerne)
50. H.C.Andersen smaavers 50: Basnæs.(Skrevet foran i et Exemplar af "Mit Livs Eventyr'')
51. Til den lille Marie.
52. Fra min Reise i Foraaret 1872.
53. Hvad der skal skee, det skeer, græd Du end Blod;
54. I Foraaret i Kjøge. (Til lille Charlotte)

Kilde: H.C. Andersens "Samlede Skrifter" Tolvte Bind.1879
 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk