H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

H.C.Andersen

 

Fem og tredsindstyve Smaavers:

 

 

Digtene er samlet under titlen "Fem og tredsindstyve Smaavers". Mange af disse digte har tidligere været trykt i forskellige digtsamlinger, rejseskildringer, tidsskrifter, ugeblade, lejlighedstryk m.fl.

 

1.  Med Chr. Winthers Portrait. (1839)
2.  Korfits Ulfeld
3. Dagen stiger, Mulmet viger
4.  En Forgrund med en Smule Grønt
5. Paa Brocken.
6. Rom 1840
7. Jeg gav dem mit fulde Hjerte
8. Den værste Drage blev et slet Humeur
9 Med en Bouquet Violer til en ung Dame
10 H.C. Ørsted ( Under hans Portrait)
11

Til en ung Billedhugger, da han reiste til Italien

12 Amagerbonden har hollandsk Blod
13. Til Jomfru Petersen som Holbergs Pernille
14. Til Fru Mortier de Fontaine foran i et tydsk  exemplar af "I Sverrig"
15. August Bournonville efter første Opførelse af hans Ballet "Napoli"
16. Af Faae et velmeent Raad jeg fik,
17. Jeg slutter snildt af min Natur
18. Bruus, Orgel, med din stærke Klang,
19. I en ung Dames Stambog
20. Til Maleren Gertner
21. Ved en Tragedies Dødsfald
22. Med Lindgreens Portrait
23. Derud i Verden Hjertet maa
24. Flyttedagen i April
25. Med Jomfru Grahns Portrait
26. Til en ung Ægtemand med hans Moders Portrait
27. Imellem fattigt Græs og Urt
28. Med »I Sverrig« til en dansk Maler.(I Nabolandet er en Billedskat)
29. Da jeg saae hende igjen
30. Impromptu til Thorvaldsen
31. Med Phisters Portrait
32. Tilfreds i sit Hjerte og glad i sit Sind
33. Ved Tassos Grav
34. Da hun dandsede
35. Storken. (Storken bringer os alle de Smaa)
36. Hvad er vort Liv fra Vuggen til vor Baare?
37. Til H. C. Lumbye foran i et Exemplar af »Ole Lukøie«. (Min fyenske Landsmand, som med Toner smukt)
38. I Graven gjemmes vor Jordlivs Kjole
39. Med mit Portrait til en ung Dame
40. Med en Bouquet af gule Aakande-Blomster
41. Sangerinden
42. Paa Gade, Mark og Tage nu ligger Sneen hvid
43. Efter en dramatisk Forestilling
44. Til en ung Dame, med et Exemplar af »Billedbog uden Billeder«
45. Efter det Russiske
46. Mildt paa din Pande læser man: Fyrstinden
47. Regnveir
48. Den medicæiske Venus
49. I Kjære hjemme fylde al min Tanke
50. Paa Ballet. (Som Dandsens Toner svinde Livets Lykke)
51. Bøn
52. Indskrift paa en ny Bygning. (Hvo der vil sætte Huus efter hver Mands Sind)
53. Til Axel Fredstrup. (Er »Lykkens Blomst« end kastet hen)
54. Dampskibet Gudenaa. (Det var, som en Fultons Baad vi saae)
55. Under en ung afdød Piges Portrait. (Igjennem hendes Øines Dyb man saae)
56. Broderet paa et Guitarbaand til en Kriger. (Sang i Hjerte, Sværd i Haand)
57. Foran i et Exemplar af »Eventyr« til min Boghandlers yngste Søn. (Bogladen er en sand Aladdins Hule)
58. Ved et Barns Død. (Dit Øie loe, din Kind var rød)
59. Til Sangerinden Madam Simonsen. (At Nattergalens Sang og Droslens Slag)
60. Til Fru J. L. Heiberg, da hun efter sin Sygdom igjen betraadte Scenen. Den 30te Marts 1853. (Da Du laae Døden nær, stor var vor Sorg)
61. Cavaleren til sin Dame paa et Bal »for de Vandlidte«. (Jeg kom herhen for de Vandlidte)
62.  I Dandsen. (Jeg dandser længe, jeg dandser kort)
63. Hvad den lille Hund siger
64. Maleren Sonne
65. Inscriptioner i Bazaren for Sygehjemmet 1854:
Over en Conditor-Boutik. (For Pengene, som til Conditoren gaaer)


 

 

 

 

Copyright © 2002-2008     www.visithcandersen.dk